ข้ามไปที่เนือ้หา
VMI Preston Library
 

ค้นหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์

เคล็ดลับ : เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจำเป็นต้องใส่ "ชื่อวารสาร" หรือ"เลข ISSN"

ค้นหาโดย:

ค้นหาตามชื่อวารสาร


ค้นหาตาม ISSN ของวารสาร

ค้นหาโดย:

ค้นหาตามชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [OLD] ค้นหาตามชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


ค้นหาตาม ISBN ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [OLD] ค้นหาตาม ISBN ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เรียกดูรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด [OLD] เรียกดูรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

เบราส์ชื่อเรื่องของ eBook ทั้งหมด: